Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat?

Gepubliceerd op 17 apr. 2014

Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

Lokaal centraliseren, na landelijke decentralisatie

Eerst ging het om het geld bij de opgelegde herindeling vanuit de Provincie Groningen. Op verzoek maakte de commissie Jansen maar liefst twee rapporten er over. Waarbij de tweede nog meer overtuiging gaf dan de eerste al had gedaan, aldus Gedeputeerde Wilpstra [D66] op de Groninger Staatsomroep. Conclusie van het rapport: “Groningers houden niet van moeten, maar ze zullen wel MOETEN!”

En bij de kapitaal vermogende medelanders verenigd in het VNO-NCW kreeg de kar-duwer van de opgelegde herindeling openlijk bijval: “Het moet doorgaan, want grotere gemeentes zijn eenvoudiger te besturen!”

Oei, waar bemoeit deze groep zich opeens mee? Hun scheidende voorzitter, de heer Wientjes, heeft recent nog geopperd dat hij de macht van de Eerste Kamer in wil dammen. En als het aan hem lag kwam er een kiesdrempel van 5%. Een land besturen als een Multinational, een kleine selecte groep heerst over een heel volk. Met ein leider wellicht?

Of gaat die suggestie te ver? Terwijl de geschiedenis toont dat vooral Multinationals weinig scrupules kennen als het gaat om steunen van anti-democratische machtssystemen. Zolang zij maar hun winst kunnen laten groeien. De handel gaat gewoon door, wat er ook gebeurd en binnen een oligarchie, dictatuur en fascistische staatsvorm hebben ze weinig last van regels. Kinderarbeid? Mag gewoon, tegen kost en inwoning, wat zoveel betekend als eten en slapen op de fabrieksvloer.

En dergelijke inhumane ‘vrijheden’ zijn enkel mogelijk bij systemen waar de macht direct onder controle en beheer is van een kleine selecte groep. Vaak wanen deze mensen zich ook nog buitengewoon superieur aan de rest, want zij krijgen het immers voor elkaar en niemand die hen stopt. En als er toch signalen zijn dan heeft het systeem een apparaat van dood en verderf om die macht in stand te kunnen houden.

Begrijpt u dat als de naam VNO-NCW genoemd wordt in nauwe samenhang met het beleid van de overheid en het veranderen van democratie dat ik dan erg argwanend wordt?

Wat bezielt D66 eigenlijk ?

Een tijd terug stond de naam D66 in de politiek voor vooruitstrevend. Vrije geesten, sommige noemden het de Sociaal-Liberaal Democraten bij uitstek. Het beste van de politiek samengekomen in een beweging. Een partij die het dichtst bij het midden zat en veel mensen, die zelfstandig nadachten, aansprak. Referenda, meer directe controle en beheersing van het te voeren beleid door de bevolking.

Onderwijs, was ook heel belangrijk, moest ook toegankelijk zijn voor alle Nederlanders, het was immers van grootste belang voor onze gezamenlijke toekomst. Een van hun meest sympathieke boegbeelden was wijlen heer van Mierlo. Het was geen partij van regenten, er bestond geen oligarchisch streven, maar een zoektocht naar een betere democratie. Van de fabel van de absolute gelijkheid naar het realisme van gelijkwaardigheid, als basis van vrijheid, zo zag ik dat gaan. 

En toen kwam er een conservatieve vleugel van regenten, die het huidige systeem vol omarmden, aan de macht binnen D66. Vreemd blijft het wel dat iemand die toch behoorlijk schopte tegen die ‘vuile vunzige Haagse politiek’ ( de heer Pechthold ) er nu vol in mee lijkt te draaien. 

Opgeslokt door het systeem waar eerst tegen aan werd getrapt? Uit die partij komt ook Gedeputeerde Bote Wilpstra. De man die de persoonlijke verbeelding is geworden van de opgelegde herindeling in de provincie Groningen. En wie heeft in de gemeente Oldambt de Ambtsketting? Een pro-herindeling medemens, de heer Smit, ook D66.

Het beste voor het Oldambt willen, door het op te heffen? Winschoten een bloeiende Hanzestad te laten zijn door een A7 gemeente te forceren en zo Hoogezand-Sappemeer de hoofdplaats te laten zijn? Immers dat ligt centraal, dicht bij Groningen en Meerstad, aan de A7. En waar ligt Winschoten, of Blauwestad? Wat denkt u beste lezer, welk nieuw gebouwd cultureel centrum gaat als eerste dicht, die van Hoogezand of Winschoten in een A7 gemeente?

Financieel maakt het geen donder uit, blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Antwoord Wilpstra [D66] : “Het gaat niet om het geld. Maar om de gevolgen van de landelijke decentralisatie en de daarmee samenhangende bezuinigingen op te kunnen vangen.”

Volgens de landelijke overheid is er overigens geen sprake van bezuinigingen, maar van het verhogen van effectiviteit. Omdat kleine overheden veel nauwkeuriger maatwerk kunnen leveren en dus minder geld nodig hebben. Dus moeten er eigenlijk juist kleinere gemeentes komen…!

Maakt allemaal niet uit stellen de dwang herindelers, want het is toch al gaande sinds 2006. ( Wist u dat beste lezer? ) En dat noemt men in de politiek een ‘onomkeerbaar’ proces. Bij monde van de heer Bote Wilpstra wordt er haast gemaakt door de Provincie Groningen, voor einde 2014 besluit nemen Gemeentes en anders doet de Provincie het volgens hun visie. Want stel je voor dat bij de Provinciale Staten ( indirect Eerste Kamer ) verkiezingen een ongunstige uitslag komt die de herindeling alsnog op de tocht zet. Al die ‘moeite’ voor niks…

Nou doen Bellingwedde en Vlagtwedde dat, omdat zij wel samen willen als Westerwolde, maar, zoals ik al voorspelde… Dat mag niet van de provincie en D66 frontman Bote Wilpstra. En de staatsomroep van de Provincie Groningen geeft de dwingende herindelers het recht van spreken. Iets van een hand die je voedt waar je niet in bijt? 

Het fanatisme waarmee D66 zich als partij voor een opgelegde herindeling inzet doet mij afvragen of ze zich nog wel Democraten mogen noemen. Terwijl ze toch sterk richting Oligarchie neigen. Regenten partij die vind dat men over het volk dient te heersen, want zeg nou zelf, aan het gewone volk kan men regeren toch niet overlaten. Nee, het volk dient bestuurd en democratie is daarvoor het mandaat!

En het geld druppelt vanzelf van hen die alles hebben naar zij die niets hebben hoor, meneer Pechthold… Ja, ja… Het zal, de tastbare werkelijkheid in de wereld van alledag stelt het iets anders!

Centraliseren om gevolgen decentralisatie aan te kunnen

Herindelen is schaalvergroting, in het multinationale bedrijfsleven is men daar dol op. Minder arbeidskosten, hogere arbeidsproductiviteit en minder kosten per eenheid product. Dus meer nettowinst, hogere bonus, hogere aandeelkoersen en een hoger rendement op investeringen. Vanuit die beleving is alles geoorloofd, toch?

Mogen in Nederland geen minderjarigen na 18:00 uur werken? Dan dreigen met vertrek van productielijn naar een land waar dit wel toegestaan is. Goed, het is voor elkaar, kinderen mogen vakken vullen vanaf 12 jaar en vanaf 16 jaar mogen ze ‘s avonds en in het weekeinde werken. En onder het mom van concurrentie noodzaak en handhaving van de positie op de internationale markt is steeds meer mogelijk.

Maar goed, dat is denken op VNO-NCW niveau, los van of men het menselijk aanvaardbaar vind of niet. Als het aan hen lag waren er geen moralen, ethische verantwoording om tegen af leggen, maar gaat het alleen om de zogenaamde ‘vrije’ markt. Een erg eenzijdige beleving, dat moge duidelijk zijn. En die groep medemensen onbegrensd invloedrijke toegang bieden tot de overheid is vragen om een dictatuur.

Want dat zijn ze gewend, zo werkt de hiërarchie binnen het groot kapitaal vermogende wereld van multinationals. Democratie vinden ze maar een gedoe en des te meer verschillende kleine gemeentes, des te lastiger is het om hun ding snel en pijnloos ( voor hun zelf ) gedaan te krijgen. Dus zijn zij voorstander van grootschalige herindelingen. 

Vanuit de logica beschouwd is hun bemoeienis met dat hele gedoe puur prediken voor eigen parochie. Des te meer reden om hen buiten de deur te zetten. Ze gaan maar gewoon naar de stembus, net als de rest van de medelanders!

Dan tot slot het meest steekhoudende argument TEGEN iedere herindeling, juist naar aanleiding van de decentralisatie vanuit de landelijke overheid.

Immers, het voornaamste argument om richting schaalverkleining te gaan door de regering is efficiëntie! Juist door op kleinere schaal bepaalde taken uit te voeren kan er beter en op maat gewerkt worden, diensten verleend en dat is voordeliger! Dus hoeft er minder geld uitgetrokken te worden. ( Hier speel ik advocaat van het kwaad, want dit is natuurlijk de hoofdreden, minder geld besteden… )

Dus de landelijke overheid breekt iets groots in kleinere hapklare stukken, omdat dit beter te verhapstukken is. En wat zet de Provincie Groningen, bij monde van Gedeputeerde Wilpstra [D66] daar tegenover…?

Juist het absolute tegenovergestelde als wat door de landelijke overheid wordt gepropagandeerd. Sterker nog, waar de landelijke politieke partijen, inclusief Minister President Rutte, het over eens waren, is dat er geen sprake mag zijn van een opgelegde herindeling! Samenwerking prima, maar een grootschalige herindeling forceren is uit den boze!

Het getuigd volgens mij van bestuurlijke waanzin hoe deze hele herindeling kermis in gang is gezet en wordt gehouden. Alsof men koste wat het kost die grootschalige herindeling er door zal en moet drukken. En het VNO-NCW die hard mee schreeuwt, omdat het beter te besturen is… Ja, dat kennen we nou al wel!

Als het landelijke decentralisatie (schaalverkleining) beleid aan intentie juist zou zijn. Wat deugd er dan juist niet?

Het is dan toch op zijn minst uiterst dubieus te noemen als de Provincie Groningen, bij monde van Gedeputeerde Wilpstra [D66], koste wat het kost een grootschalige herindeling er door wil drukken.

Centralisatie als oplossing voor de gevolgen van de landelijke decentralisatie? Schaalvergroting op Provinciaal niveau, na schaalverkleining op Landelijk niveau.

De regering stelt dat er op kleinere schaal beter gewerkt kan worden, beter aangepast op de vraag. En op dat beleid kracht bij te zetten dwingt de Provincie Groningen juist om hun schaal gigantisch te vergroten…! Dan vraag ik mij oprecht af of het Provinciaal Bestuur van Groningen niet heel snel vervangen moet worden, vanwege gebleken incompetentie.

De logica is totaal zoek. Juist schaalvergroting leidt tot grote ‘fabriek’ toestanden. Waarbij wij tot nummers op een computerscherm worden. Dat is vast voor een bepaalde groep beter hanteerbaar. Zolang wij maar blijven consumeren. Het liefst meer, meer en meer…

Maar waar het om gaat is onze vrijheid, die voortkomt vanuit gelijkwaardigheid als basis. En een verdere schaalvergroting, herindeling, al dan niet opgelegd, zal leiden tot meer besturen over ons leven als mens. Het gaat ten koste van onze vrijheid, uiteindelijk.

Daarom, vanwege de anti-logica van het falende Provincie bestuur en de bedreiging van onze democratie en onze individuele vrijheid, nogmaals: Herindeling? NEE! Oldambt blijft Oldambt! ( En daar mag iedere betrokken gemeente hun naam voor invoeren. )

En mochten de provinciale regenten onder leiding van D66 man Bote Wilpstra toch een groteske herindeling op gaan leggen, bedenk dan dat u op woensdag 18 maart 2015 een nieuw Provinciaal bestuur en indirecte een nieuwe Eerste Kamer mag gaan kiezen.

Als uw stempotlood het wil, staat de herindeling alsnog na 2015 stil!

"Vergissen is menselijk, in die vergissing volharden is idioot."

Marcus Tullius Cicero

Blauwe Stad gehucht

jkpoldambt:

Het blijft soms toch moeilijk voor de mensen om een gebied/dorp/gehucht te noemen zoals het hoort te worden genoemd.
Sinds er een projekt (let wel: projekt!) Blauwe Stad was, noemt men een gebied Blauwe Stad, zelfs het meer wordt Blauwe Stad meer genoemd door bepaalde mensen, terwijl het toch echt…

Tropische ‘Nacht van Winschoten’ verwacht
Vrijdag 18 juli is de 31e nacht van Winschoten, OIdambt. Deze begint om 17:00 uur en gaat door tot een uur of 4. Er zijn verschillende live muziek podia, in verschillende smaken, te vinden in het centrum en er is een Dance gebeuren. 
De traditionele braderie is geopend tot 1 uur ‘s nachts. En de zomerkermis staat op de vertrouwde plek dichtbij het station. Deze begint woensdag en duurt tot en met zondag.
En ook het Oldambt is vertegenwoordigd op de Venne, waar in de buurt van de Bostraat onder andere Alloway en Sproakwotter optreden.
Deze editie van de Winschoter nacht zal zich waarschijnlijk kenmerken door tropische temperaturen, tot in de late uurtjes. 

Tropische ‘Nacht van Winschoten’ verwacht

Vrijdag 18 juli is de 31e nacht van Winschoten, OIdambt. Deze begint om 17:00 uur en gaat door tot een uur of 4. Er zijn verschillende live muziek podia, in verschillende smaken, te vinden in het centrum en er is een Dance gebeuren. 

De traditionele braderie is geopend tot 1 uur ‘s nachts. En de zomerkermis staat op de vertrouwde plek dichtbij het station. Deze begint woensdag en duurt tot en met zondag.

En ook het Oldambt is vertegenwoordigd op de Venne, waar in de buurt van de Bostraat onder andere Alloway en Sproakwotter optreden.

Deze editie van de Winschoter nacht zal zich waarschijnlijk kenmerken door tropische temperaturen, tot in de late uurtjes.