"Vergissen is menselijk, in die vergissing volharden is idioot."

Marcus Tullius Cicero

Blauwe Stad gehucht

jkpoldambt:

Het blijft soms toch moeilijk voor de mensen om een gebied/dorp/gehucht te noemen zoals het hoort te worden genoemd.
Sinds er een projekt (let wel: projekt!) Blauwe Stad was, noemt men een gebied Blauwe Stad, zelfs het meer wordt Blauwe Stad meer genoemd door bepaalde mensen, terwijl het toch echt…

Tropische ‘Nacht van Winschoten’ verwacht
Vrijdag 18 juli is de 31e nacht van Winschoten, OIdambt. Deze begint om 17:00 uur en gaat door tot een uur of 4. Er zijn verschillende live muziek podia, in verschillende smaken, te vinden in het centrum en er is een Dance gebeuren. 
De traditionele braderie is geopend tot 1 uur ‘s nachts. En de zomerkermis staat op de vertrouwde plek dichtbij het station. Deze begint woensdag en duurt tot en met zondag.
En ook het Oldambt is vertegenwoordigd op de Venne, waar in de buurt van de Bostraat onder andere Alloway en Sproakwotter optreden.
Deze editie van de Winschoter nacht zal zich waarschijnlijk kenmerken door tropische temperaturen, tot in de late uurtjes. 

Tropische ‘Nacht van Winschoten’ verwacht

Vrijdag 18 juli is de 31e nacht van Winschoten, OIdambt. Deze begint om 17:00 uur en gaat door tot een uur of 4. Er zijn verschillende live muziek podia, in verschillende smaken, te vinden in het centrum en er is een Dance gebeuren. 

De traditionele braderie is geopend tot 1 uur ‘s nachts. En de zomerkermis staat op de vertrouwde plek dichtbij het station. Deze begint woensdag en duurt tot en met zondag.

En ook het Oldambt is vertegenwoordigd op de Venne, waar in de buurt van de Bostraat onder andere Alloway en Sproakwotter optreden.

Deze editie van de Winschoter nacht zal zich waarschijnlijk kenmerken door tropische temperaturen, tot in de late uurtjes. 

"Zon, meer, strand, Oldambt!"

Het is weer mooi Oldambtmeer weer.

Herindelings dictatuur

Het lijkt nu zo langzamerhand ook door te dringen tot de lokale volksvertegenwoordigers dat de Provincie het dictaat hanteert. Zelfstandige gemeente? Volgens de Provincie Groningen ligt dat iets ‘genuanceerder’. Ja, er zijn gesprekken gevoerd, maar als er over een half jaar geen keuze voor herindeling gemaakt is? Dan legt de Provincie deze gewoon op!

Weet u nog? Voor de gemeente verkiezingen in 2014 aan stelde de landelijke grote partijen dat er toch geen sprake mocht zijn van een opgelegde herindeling van bovenaf. Samenwerking is prima, maar dwingen tot een herindeling? Dat kon toch echt niet in een zichzelf respecterende Democratie! En toch dreigt de Provincie Groningen de Gemeentes daar nu open en bloot mee…

Een neutraal rapport van de Rijks Universiteit Groningen over de financiële baten en lasten van een herindeling op deze schaal wordt weggewimpeld. Want het gaat helemaal niet over de centen, beweert men nu vanuit de Gedeputeerde Staten van Groningen. Dus als er geld tekort komt is prima en als er wat overschot is, is ook prima? Onzin, in de rapporten van de commissie Jansen ( Het eerste en tweede herindelingstestament ) is daar wel degelijk sprake van. 

Wat is economische groei anders dan geld. En bezuinigingen wat is dat anders dan een financiële kwestie? De gevolgen raken de inwoners, maar de basis ligt in koude berekeningen! Dus, kom op zeg! Hopelijk worden de medelanders wakker en komt het besef nou toch echt dat we voortdurend besodemieterd worden. Zet u alvast woensdag 18 maart 2015 in uw agenda, dan zijn er Provinciale Verkiezingen, die ook weer de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen.

We kunnen massaal het huidige afbraak Kabinet en de Provinciale dictatuur op die dag laten weten wat wij er van vinden. Want petities en referenda, het zijn middelen die moeilijk ingang krijgen bij het huidige machtssysteem. Het enige directe middel wat wij nu nog ter beschikking hebben om een duidelijke verandering teweeg te brengen is door verkiezingen. 

Want de Provincie heeft haast, het moet binnen een half jaar, dus ruim voor de verkiezingen(!) rond zijn met de herindeling. Want anders gaat de Provincie Groningen het OPLEGGEN VAN BOVENAF(!?). Zo denkt men dus over de soevereiniteit van de Gemeentes! Ze mogen overleggen, maar als men niet doet wat Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hen opdraagt, dan zijn de rapen gaar. En het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt hen daarbij, beweert men…

Democratie of Dictatuur?

Het ene moment beweert men dit, het andere dat. In de diverse geijkte mediakanalen komt het ons allemaal tegemoet. En terwijl veel inwoners van dit land afgeleid zijn door een WK worden er snel punten op de politieke agenda gezet. Dat is ook een politieke truc. 

Zo beweren de opleggers van de herindeling het ene moment dat het over geld gaat. En het volgende moment heet het in de geijkte media weer het aankunnen van de gevolgen van de bezuinigingen. Daar is het ineens, de erkenning dat het ijskoude bezuinigingen zijn die via de Gemeentes nu aan het volk opgedrongen worden. Vervolgens ook, in de tijd van ‘Oranje boven’ de erkenning dat het al sinds 2006 speelt!

Geen haan die er werkelijk naar kraait, want het moment voor deze openbare biecht van de heer Wilpstra [D66] is uitstekend gekozen. Als men denkt vanuit machtsstructuren en beïnvloeding van grote groepen mensen dan wel te verstaan.

En er waren gesprekken, maar de gemeentes moeten wel even weten dat als zij zich niet vrijwillig voor de herindeling plannen uitspreken dat de Provincie Groningen het hen dan opgelegd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt hen daarbij hoor…

Daar moest ik bijna om lachen. 

Volgens de landelijke politieke partijen mag oplegging namelijk niet, samenwerken wel. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke of provinciale overheid de wil opgelegd aan de gemeentes. Tenminste, zo was de stelling tot voor kort.

De Provincie bij monde van Gedeputeerde Wilpstra lijkt dit maar niet te kunnen bevatten. Het is een strijd om een schijnbare macht die er helemaal niet zou mogen zijn binnen een Democratisch systeem! De heer Wilpstra en GS Groningen zouden al lang een stap terug hebben moeten doen.

Immers hun idee voor een herindeling wordt her en der vreedzaam weerlegt. Er is Democratische weerstand vanuit soeverein functionerende Gemeentes. Dat laatste telt. We leven immers in een Democratie, ook op gemeentelijk niveau.

En het absurde wat dan als enige argument nog overeind lijkt te blijven staan is de bewering van de vereniging van de multinationals, het VNO-NCW, dat het makkelijker te besturen is. Maar willen wij dat wel? Zeker als het uit die hoek komt…? 

Want dat betekend dus dat er een schijnbare macht geconcentreerd wordt en als we zien hoe lastig het nu al voor het volk is om nog tegengas te geven…

Voor je het weet wordt je beschuldigd van potentieel terreur en dan krijg je je mond preventief gesnoerd. Wie kortgeleden het nieuws gevolgd heeft die weet wat er op dat gebied aan zit te komen.

Protest tegen gaswinning is inmiddels al monddood gemaakt door het suggestief aan een bepaalde beweging te koppelen. En de geijkte media heeft het allang de wereld in geslingerd, zonder te controleren of het wel juist is. En dus is iedere actie tegen gaswinning bij voorbaat al verdacht.

Want nu heet het geprofessionaliseerd te zijn. Wat dit ook moge betekenen. En wat hebben de mensen in de Provincie Groningen nu nog aan legale middelen om te protesteren tegen de gaswinning? Of tegen de winning van schaliegas?

Overal camera’s, spontaan protesteren is taboe, protestgroepen dienen zich te registreren met een verantwoordelijke woordvoerder, voor demonstraties moet men vergunningen aan vragen en ga zo maar door. 

Onze vrijheid, onze zelfbeschikking, onze soevereiniteit, als mens komt zo steeds meer in het gedrang. Waarom? Voor wie? Men kan er enkel naar gissen. Controle en beheersing, zijn aspecten van macht. Maar alleen zolang wij daar nog massaal aan mee doen kan het blijven bestaan…

Gezagsgetrouw als eis

Vreemd om dat woord binnen een vermeende Democratie te horen. Nog zwartgalliger wordt het als er gesteld wordt dat de gemeentes er over mogen nadenken en praten, maar als ze na een half jaar nog niet tot herindelen zijn gekomen, dan legt de Provincie Groningen hen hun keuze op! 

En wat dan? Dan moeten de gemeentes dat als een stel horigen Gezagsgetrouw uit gaan voeren? ( Terwijl een gemeente als Oldambt er eigenlijk al stiekem aan begonnen is. )

Het is te gek voor woorden. De democratische soevereiniteit van de lokale besturen wordt hiermee totaal teniet gedaan. Als de Provincie Groningen dit er door kan drukken, dan is de Democratie in Nederland dood. En kunnen onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers er net zo goed blijvend voor Spek en Bonen bij gaan zitten. 

Wat overblijft is dan slechts een groot theater van het formaat “Geef het volk brood en spelen en verdeel en heers.” 

Het is dan zo dat het onweerlegbaar wordt dat een kleine groep, die zichzelf verheven voelen boven de rest, een grote bevolkingsgroep hun wil oplegt. Om dat fascisme te noemen is wellicht voor u als lezer nog te schokkend, maar mag ik het dan inmiddels al wel een Oligarchie in de dagelijkse praktijk noemen?

Op naar Burgerlijke Gehoorzaamheid: STEM!

Wat ons als volk nog rest als enig wettig middel om hier verandering in aan te brengen is via verkiezingen. En dat is nodig, want rapporten, petities en referenda worden arrogant terzijde geschoven.

Het is eenvoudig waar te nemen wie voor schaalvergroting zijn, voor herindeling en voor de afbraak van alles wat ons dierbaar is. Er zijn partijen tegen herindeling, daar is genoeg politieke keuze in. Ook als het om recht tot zelfbeschikking gaat en de Democratie terug bij het volk.

We kunnen massaal op een volstrekt legale wettelijke wijze de boel omkeren door op woensdag 18 maart 2015 naar de stembus te gaan. Tijdens deze Provinciale Staten verkiezingen kan de Oligarchie door ons gestopt worden en weer plaats maken voor Democratie.

Die verkiezingen bepalen ook de samenstelling van de Eerste Kamer in Den Haag, daarmee kunnen we massaal de afbraak stoppen van de huidige regering. Het is de hoogste tijd!

En ondertussen blijft het: “Herindeling? NEE, Oldambt blijft Oldambt!”