"Was toentje hoast winterkloar, bleek zummer nog ‘n tiedje deur te goan."

Fabel van de Privatisering

Het zou allemaal geweldig zijn. Alles wat in handen was van alle aandeelhouders van Nederland NV aan private investeringsgroepen geven. Wat van de Publieke Markt was ging voor een appel en een ei naar de Private Markt. Van alle Nederlanders samen naar enkele wereldbewoners met kapitaal vermogen. Dat zou beter zijn, maar voor wie? In de praktijk leek het meer op een gelegaliseerde kapitaal roof. Vermogen verschuiving van het gehele Nederlandse Volk naar enkele Private Groepen.

Ja, beste lezer, als u Nederlands Staatsburger bent, net als ik, dan bent u mede Aandeelhouder van de Nederlandse Staat NV. We vormen samen namelijk een Naamloze Vennootschap, kortweg NV. En aldus hebben onze voorouders met vereende krachten, veelal door het verrichten van arbeid, vermogen opgespaard. Dit kapitaal werd verzameld in Collectieve Diensten, welke wij onder andere kenden als NUTS Bedrijven. Hierbij kunt u denken aan Telecom, Post, Elektra, Gas, Water, Openbaar Vervoer en… De Zorg. Een veelvoudige win-win situatie, want naast dat het ons voorzag van goedkope Diensten, hadden heel veel Nederlanders er ook nog een vaste baan in!

Ach, natuurlijk werd er wel geklaagd over de Trein, de Bus en wat al niet meer. Maar dat lijkt er ook bij te horen. Net als het dagelijkse Weerpraatje. Uiteindelijk werkte het allemaal en hield niemand zich er mee bezig wat het nou maakte dat het werkte. Er was nog een groot voordeel, onze Economie bleef werken. Want al die mensen die in de onze Collectieve Sector werkzaam waren zorgden ook dat er weer geld terug ging in onze eigen Economie. Bovendien konden onze Collectieve Bedrijven goedkoop hoog kwalitatieve Diensten leveren omdat er, en dat is heel belangrijk, geen Winst gemaakt hoefde te worden. Reserves opbouwen, dat wel.

Door al die tientallen jaren heen werd er door het hele Nederlandse Volk zo een enorm Kapitaal aan Vermogen bijeen gespaard, dankzij de Collectieve Diensten, onze Openbare NUTS Bedrijven. Er verdween immers niets in de spaarpot van Investeerders? Er hoefden geen kostenbesparingen geforceerd te worden, omdat de negatieve Winstverwachting een nadelige invloed had op de Aandelenkoers… Dus er hoefde niet met minder mensen meer werk verricht te worden, waarbij ze op tijdelijke contracten weer aan het werk konden tegen lager loon. Dat is namelijk iets van na de Privatisering. En dat is ook logisch!

Vanuit de Private Kapitaalmarkt werd met een scheef oog gekeken naar het gigantische Vermogen wat Landen in hun Publieke Sector beheerden. Investeringsgroepen over de hele Wereld zagen natuurlijk wel dat daar heel veel Rendement Potentie in zat. Maar buiten hun bereik zolang dat Vermogen nog in handen was van het hele Volk. Dus hoe konden die Private Investeringsgroepen nou wel bij die honderden Miljarden komen? Wel, door Regeringen te bewegen om te gaan Privatiseren. Oftewel, dat wat van het hele Volk is, afgeven aan enkelen. Van Publieke Markt naar Private Markt.

Dat plannen gaat tientallen jaren kosten en zal gefaseerd ingevoerd worden. En als het aan u als Publiek, het Volk, door Politici gepresenteerd wordt, is het kwaad al voor het belangrijkste deel geschied. Of zoals Politici het dan presenteren aan ons: “Het is inmiddels een onomkeerbaar proces.” ( Denk maar een de opgelegde gemeentelijke Herindeling, volgens zeggen al begonnen in 2006! Aldus de Provincie Groningen nu een onomkeerbaar proces geworden… En als de gemeentes zelf niet kiezen, dan doet de Provincie het voor hen… Zelfde opzet werkzaam. )

Maar als de Politieke Machten van toen het u zo hadden willen verkopen zoals ik het hier aan u beschrijf, dan had u dat nimmer gepikt! Want waarom zouden wij ‘de Markt’ ons laten beheren?

Weet u nog, de grote voorstanders die te pas en te onpas in de geijkte hoofdstroom Media aan ons de Privatisering Religie gingen verkopen? Bedrijven waren beter in staat om de Markt van Vraag en Aanbod te beheren. Ze zouden voor betere Service zorgen, voor Goedkopere Prijzen en voor meer Variatie. Bovendien was het beter voor de Economie en zouden we wel eens met een Banen Overschot te maken kunnen krijgen. Want er zouden Banen in overvloed komen.

Ja, de Privatisering was met de Vrije Markt de Economische Groei Garantie. Nou ja, behalve dan als er een Economische Crisis komt, maar dat heeft echt niet met die Privatisering te maken hoor, echt niet!

Tja, het schijnt dat het weinig uitmaakt wat men het Volk wijs probeert te maken, als de leugen maar zo enorm is dat men de waarheid niet meer kan zien. Wie vervolgens naar de Cijfers kijkt, die ziet dat er een verschuiving in Vermogen plaats heeft gevonden. Waarbij een kleine groep Mensen heel veel Vermogen toename heeft gekregen. En een hele grote groep een gigantische afname in Kapitaal. Waarbij er zelfs een enorme groep Mensen is bijgekomen met Negatief Vermogen, oftewel, die hebben SCHULDEN!

Vermogen wat van ons allemaal was is aan enkelen gegeven. Dat is Privatisering, het klinkt wel lekker, als “geen gezeik, iedereen rijk”, maar in de praktijk komt het er op neer dat een kleine groep de rest heeft besodemieterd voor hun eigen gewin. En dat zijn niet perse Nederlandse Multinationals, want kijk eens wat er met onze Collectieve NUTS bedrijven gebeurd is toen ze de zogenaamde Vrije Markt op gingen… Allemaal in handen van Buitenlandse Investeringsgroepen. En wat gebeurd er het eerste bij Privatisering? Wel zegt het woord Reorganisatie u iets?

Het eerste wat Private Investeringsgroepen gaan doen is Reorganiseren. Want er moet onmiddellijk efficiënter gewerkt worden. Wat er om neer komt dat de Kosten zo laag mogelijk moeten en daarmee het Rendement zo hoog mogelijk. Want dat willen de Private Aandeelhouders, dat maakt een bedrijf verhandelbaar, zo kan men Vreemd Vermogen van Investeringsgroepen binnen halen. De Winstuitkering op Aandelen is van belang en daarmee zelfs de Winstverwachting. Is dat vreemd? Nee! Zo werkt dat in de Private Markt.

Het meest ideale is daar Produceren van Goederen en Diensten tegen zo laag mogelijke Kosten, tegen zo hoog mogelijk Rendement. En dan is de factor Arbeid gewoon een dure Kostenpost. Dus als men daar op kan besparen, dan zal men dat doen, dit geeft namelijk een hogere Winstverwachting. Dus wordt in de Vrije Markt sector naar mensen gezocht die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en dat voor zo weinig mogelijk willen doen. En het liefst zo jong mogelijk, natuurlijk, want dat scheelt ook weer enorm in de Arbeidskosten.

En is dat raar dat dit daar zo werkt? Nee, absoluut niet, zou ik haast willen stellen. Maar hoe de zogenaamde Private Vrije Markt Sector ook hun best doen om de Kosten zo laag mogelijk te houden, ze kunnen nimmer Concurreren met een systeem waarin er geen Winst bejag is! Dat verliezen ze namelijk altijd en dat vinden ze erg ‘oneerlijk’ die Investeringsgroepen. Dus moet het afgelopen zijn met die Publieke Sector van het Volk. En zo word ons dat nog steeds verkocht via de geijkte hoofdstroom Media.

'Oneerlijke Concurrentie', 'het kapotmaken van de Markt' en wat werd allemaal wel niet uit de kast gehaald om de Privatisering van onze gezamenlijke Publieke NUTS bedrijven te forceren. En mensen geloofden de ingewikkeld pratende kostuums met stropdas. Het is ook lastig om dan nog anders te denken als dit de hele dagen via de media op het hele volk ingepompt wordt. Dan ben je haast raar als je bij een verjaardagsfeestje van de familie stelt dat we allesbehalve onze NUTS bedrijven zouden moeten Privatiseren. Nee, juist in handen houden van Nederland NV, alle Nederlanders, van ons samen, we hoeven immers niet aan ons zelf te verdienen!

Hoeveel zouden er nu nog steeds zijn die geloven dat de Politici die de Privatisering er door hebben gedrukt, en dat nog doen, dat zij dit oprecht voor het hele volk deden. Dat zij dit hebben gedaan in het belang van alle Nederlanders…? Wel, ik vermoed dat er nog steeds velen zullen zijn die dat nog steeds zouden verkopen als juist. Terwijl alle logica andere feiten aan het daglicht laat zien. En bovendien, Investeringsgroepen streven naar maximaal Rendement op het Risico wat zij met hun Kapitaal Vermogen nemen. Daar past geen Collectief belang van een heel Volk in!

En nogmaals, dit gedrag verwijten aan Kapitaal Investeringsgroepen is net zo onzinnig als een huurmoordenaar verbaast verwijten dat deze doodt in opdracht voor geld. Medemensen die Miljarden Investeren die doen dat voor de Rendement en het geeft ook Macht. Dus als dat doorzet dan kan de Private Markt, wie deze domineert, ook het Sociaal Maatschappelijke leven bepalen. Want de Macht van het Collectief, het hele Volk, de Wereldbevolking, is dan immers uitgespeeld. Een kleine selecte groep heeft dan namelijk alle bronnen in handen en dus kunnen zij bepalen wat daarmee gebeurd.

En ik denk dat dit nog het meest enge is aan de Privatisering van onze Collectieve Diensten, onze Openbare NUTS bedrijven. Want de belangen van de Private Markt zijn totaal anders dan die van de Publieke Sector. Uiteindelijk komt het neer op Macht. En dan is het bedreigend om dit in handen te geven van een kleine groep die zich ‘Winnaar’ wanen omdat ze het voor elkaar gekregen hebben om ‘te Winnen’ in hun eigen Levend Monopolie Spel!

Wellicht gaat u dit als lezer wat te ver: “Dat zullen ‘ze’ toch niet doen…”, is iets wat ik de afgelopen tientallen jaren veelvuldig gehoord heb. Als een van de laatste hoorde ik dat als het ging over de sterfhuis constructie van de Sociale Werkvoorzieningsschap en de Thuiszorg. Ja, ook die laatste zit in een soortgelijke afbraak opzet. En hoe vaak heb ik dat wel niet gehoord van vele medemensen, in al die decennia van sloopbeleid: “Ja, maar dat zullen ‘ze’ echt niet doen, want dan hebben ze een echt probleem…” Alsof men de Politieke Macht blind vertrouwt, alsof die het beste belang voor het hele Volk zouden behartigen.

Daar zit het verschil in tussen wat er voortdurend in de geijkte hoofdstroom Media over ons heen gestort wordt aan propaganda en wat er daadwerkelijk geflikt wordt. De werkelijkheid zou eigenlijk een goede toets mogen zijn voor wat het beleid voor gevolgen heeft voor het Volk. Daar maken Zorgverzekeraars miljarden Winst en moet iedereen evenveel Eigen Risico betalen. Terwijl 400 euro voor mensen met een inkomen van 1600 euro een schrikbarend bedrag is. En het bij een maandinkomen van 10.000 euro eigenlijk weinig uitmaakt. Dat is nou een gevolg van de Privatisering. Ja, er is een groep beter op geworden, maar deze is heel klein en het is ten koste gegaan van een enorme groep Nederlanders.

En dat gaat van kwaad tot erger. Want wat de meeste Nederlanders zich schijnbaar moeilijk kunnen voorstellen is dat ‘ze’ het toch doen. En weet u waarom? Het doet er namelijk niet toe wat het Nederlandse Volk goed zou doen. Want dan was er nimmer sprake geweest van Privatisering. Het gaat enkel om de belangen van een kleine selecte groep. Zij die er belang bij hadden en hebben dat het gigantische Vermogen wat in de Publieke Sector door het hele Volk is gespaard door de jaren heen dat dit in Privé handen komt.

Dat, beste lezer, is een vorm van Diefstal, op een ‘nette’ en door de Regering gelegaliseerde manier vanzelf, want anders zouden wij als Volk toch wel ooit eens massaal in opstand kunnen komen. Maar goed, we krijgen andere zaken aangereikt om ons druk over te maken. Kijk daar, oorlog, virus, ramp, erg hè…?

De zogenaamde Vrije Markt kan gerust Plastische Chirurgie aanbieden aan mensen die grote borsten willen of volgespoten willen worden met Botox. Kost een beetje, maar dan hebben ze ook wat. Terwijl de Publieke Zorg plastische Chirurgie verleent aan mensen met brandwonden, gratis, omdat het Collectieve Zorg is en er geen Winst op gemaakt hoeft te worden.

Terug naar het Collectief, het hele Nederlandse Volk, dus met zaken die voor het Algemeen Nut belangrijk zijn. Zoals de Zorg, maar ook de Energie en hoe dan ook eerst voorkomen dat een zekere Multinational ons Water in hun commerciële handen krijgt!

Een van de recente ontwikkelingen die recent nogmaals weer de alarmbel bij mij liet afgaan was de zogenaamde discussie over wat een Nierpatiënt mag kosten per jaar…

Mensen die dit op een dergelijke wijze naar voren brengen moesten zich ernstig schamen! En over degenen die beweren dat het in de toekomst nog minder zou moeten kosten, daar over houd ik mij maar stil, want fatsoenlijke benamingen zijn er voor dat soort mensen namelijk niet!

Kortom, winstbejag hoort niet thuis in de Zorg! Dat is als vloeken in de kerk!

De boodschap die ons tijdens het afnemen van alles wat onze voorouders gezamenlijk hebben opgebouwd gegeven lijkt te worden, keer op keer, is deze: “Het is een onomkeerbaar proces.” Oftewel, wij, als Volk, hoeven niets te proberen, alleen maar aan de zijkant blijven toekijken hoe alles, wat van ons gezamenlijk was, wordt afgepakt en aan een kleine groep vermogende wordt gegeven. En dat door een groep mensen in nette dure maatkostuums met stropdas die beweren dat zij onze toestemming hebben om ons dat aan te doen.

Bizar, eens in de vier jaar mogen wij, als we dat willen, kiezen. Dat mag uit partijen die heel veel in de geijkte hoofdstroom Media heel vaak hun boodschap mogen verspreiden. En de grootste partijen, doen uiteindelijk door de decennia heen allemaal exact hetzelfde. In Nederland en veel andere landen is dat na de Tweede Wereldoorlog het verschuiven van ons Collectief gespaard Vermogen verschuiven naar Privé personen die zich sluw hebben verzameld in ondoorzichtige structuren van financiële Netwerken, Wereldwijd.

En waarom zou u verwachten van ‘hen’ dat ‘zij’ goede bedoelingen hebben? Want wie ‘ze’ ook zijn, dat wat zij voor ellende aanrichten wereldwijd en zeker ook aantoonbaar in Nederland, geeft toch wel het bewijs dat het ‘hen’ helemaal geen donder uitmaakt wat voor nare gevolgen het heeft voor grote groepen mensen?

Dus de vraag: “Dat zullen ‘ze’ toch niet doen…?” is er een die zichzelf eigenlijk voortdurend beantwoord. Het gaat ‘hen’ niet om het belang van het Collectief, van het Volk, van de Wereld. Want anders waren onze Openbaar NUTS bedrijven toch nog gewoon van ons allemaal? En het duidelijkste bewijs zit in de cijfermatige overzichten over Vermogen. Een kleine selecte groep is er in Kapitaal Vermogen enorm op vooruit gegaan de laatste decennia. Terwijl er de grootste groep er op achteruit is gegaan en er zelfs een grote groep met Negatief Vermogen bij is gekomen.

Maar, hoezeer de praktijk van alledag de nare gevolgen ook aan het daglicht bloot geeft, toch is het nog steeds zo dat het ‘mandaat’ bij een groep blijft liggen die zich onze volksvertegenwoordigers noemen. Maar men kan zich inmiddels wel afvragen wie zij nou werkelijk vertegenwoordigen.

Als wij dit blijven slikken dan zal er steeds meer kapot gemaakt worden. Waardoor een steeds kleinere groep zal weten te overleven. En de rest? Wel kijk naar voorbeelden op de Wereld, hoe wordt er wereldwijd met arme mensen omgegaan?

Pikt u de dooddoener dat het nog altijd slechter kan? Of zou het ook andersom mogen, dat het voor alle mensen op aarde goed is? Want het eerste staat verdere afbraak toe van wat onze voorouders hebben opgebouwd. Wilt u het zover laten komen?

Het is wat u wilt geloven, daar bent u vrij in. Want u bent, net als ik, vrij geboren. En als zodanig heb ik dit uitgetikt.

En iets is pas onomkeerbaar als wij de overtuiging opgeven om het te kunnen veranderen.

Oldambtster android browser

@jkpoldambt:

Ik heb voor android de Maxthon browser aangepast zodat het nu een Oldambtster browser is.
Is niet veel aan aangepast, alleen het startscherm, het icoontje dat op scherm geplaatst kan worden en de begin/zoekpagina is ingesteld van startpage.com. Want google wil al te veel van je weten nietwaar?…

Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat?

Gepubliceerd op 17 apr. 2014

Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

Lokaal centraliseren, na landelijke decentralisatie

Eerst ging het om het geld bij de opgelegde herindeling vanuit de Provincie Groningen. Op verzoek maakte de commissie Jansen maar liefst twee rapporten er over. Waarbij de tweede nog meer overtuiging gaf dan de eerste al had gedaan, aldus Gedeputeerde Wilpstra [D66] op de Groninger Staatsomroep. Conclusie van het rapport: “Groningers houden niet van moeten, maar ze zullen wel MOETEN!”

En bij de kapitaal vermogende medelanders verenigd in het VNO-NCW kreeg de kar-duwer van de opgelegde herindeling openlijk bijval: “Het moet doorgaan, want grotere gemeentes zijn eenvoudiger te besturen!”

Oei, waar bemoeit deze groep zich opeens mee? Hun scheidende voorzitter, de heer Wientjes, heeft recent nog geopperd dat hij de macht van de Eerste Kamer in wil dammen. En als het aan hem lag kwam er een kiesdrempel van 5%. Een land besturen als een Multinational, een kleine selecte groep heerst over een heel volk. Met ein leider wellicht?

Of gaat die suggestie te ver? Terwijl de geschiedenis toont dat vooral Multinationals weinig scrupules kennen als het gaat om steunen van anti-democratische machtssystemen. Zolang zij maar hun winst kunnen laten groeien. De handel gaat gewoon door, wat er ook gebeurd en binnen een oligarchie, dictatuur en fascistische staatsvorm hebben ze weinig last van regels. Kinderarbeid? Mag gewoon, tegen kost en inwoning, wat zoveel betekend als eten en slapen op de fabrieksvloer.

En dergelijke inhumane ‘vrijheden’ zijn enkel mogelijk bij systemen waar de macht direct onder controle en beheer is van een kleine selecte groep. Vaak wanen deze mensen zich ook nog buitengewoon superieur aan de rest, want zij krijgen het immers voor elkaar en niemand die hen stopt. En als er toch signalen zijn dan heeft het systeem een apparaat van dood en verderf om die macht in stand te kunnen houden.

Begrijpt u dat als de naam VNO-NCW genoemd wordt in nauwe samenhang met het beleid van de overheid en het veranderen van democratie dat ik dan erg argwanend wordt?

Wat bezielt D66 eigenlijk ?

Een tijd terug stond de naam D66 in de politiek voor vooruitstrevend. Vrije geesten, sommige noemden het de Sociaal-Liberaal Democraten bij uitstek. Het beste van de politiek samengekomen in een beweging. Een partij die het dichtst bij het midden zat en veel mensen, die zelfstandig nadachten, aansprak. Referenda, meer directe controle en beheersing van het te voeren beleid door de bevolking.

Onderwijs, was ook heel belangrijk, moest ook toegankelijk zijn voor alle Nederlanders, het was immers van grootste belang voor onze gezamenlijke toekomst. Een van hun meest sympathieke boegbeelden was wijlen heer van Mierlo. Het was geen partij van regenten, er bestond geen oligarchisch streven, maar een zoektocht naar een betere democratie. Van de fabel van de absolute gelijkheid naar het realisme van gelijkwaardigheid, als basis van vrijheid, zo zag ik dat gaan. 

En toen kwam er een conservatieve vleugel van regenten, die het huidige systeem vol omarmden, aan de macht binnen D66. Vreemd blijft het wel dat iemand die toch behoorlijk schopte tegen die ‘vuile vunzige Haagse politiek’ ( de heer Pechthold ) er nu vol in mee lijkt te draaien. 

Opgeslokt door het systeem waar eerst tegen aan werd getrapt? Uit die partij komt ook Gedeputeerde Bote Wilpstra. De man die de persoonlijke verbeelding is geworden van de opgelegde herindeling in de provincie Groningen. En wie heeft in de gemeente Oldambt de Ambtsketting? Een pro-herindeling medemens, de heer Smit, ook D66.

Het beste voor het Oldambt willen, door het op te heffen? Winschoten een bloeiende Hanzestad te laten zijn door een A7 gemeente te forceren en zo Hoogezand-Sappemeer de hoofdplaats te laten zijn? Immers dat ligt centraal, dicht bij Groningen en Meerstad, aan de A7. En waar ligt Winschoten, of Blauwestad? Wat denkt u beste lezer, welk nieuw gebouwd cultureel centrum gaat als eerste dicht, die van Hoogezand of Winschoten in een A7 gemeente?

Financieel maakt het geen donder uit, blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Antwoord Wilpstra [D66] : “Het gaat niet om het geld. Maar om de gevolgen van de landelijke decentralisatie en de daarmee samenhangende bezuinigingen op te kunnen vangen.”

Volgens de landelijke overheid is er overigens geen sprake van bezuinigingen, maar van het verhogen van effectiviteit. Omdat kleine overheden veel nauwkeuriger maatwerk kunnen leveren en dus minder geld nodig hebben. Dus moeten er eigenlijk juist kleinere gemeentes komen…!

Maakt allemaal niet uit stellen de dwang herindelers, want het is toch al gaande sinds 2006. ( Wist u dat beste lezer? ) En dat noemt men in de politiek een ‘onomkeerbaar’ proces. Bij monde van de heer Bote Wilpstra wordt er haast gemaakt door de Provincie Groningen, voor einde 2014 besluit nemen Gemeentes en anders doet de Provincie het volgens hun visie. Want stel je voor dat bij de Provinciale Staten ( indirect Eerste Kamer ) verkiezingen een ongunstige uitslag komt die de herindeling alsnog op de tocht zet. Al die ‘moeite’ voor niks…

Nou doen Bellingwedde en Vlagtwedde dat, omdat zij wel samen willen als Westerwolde, maar, zoals ik al voorspelde… Dat mag niet van de provincie en D66 frontman Bote Wilpstra. En de staatsomroep van de Provincie Groningen geeft de dwingende herindelers het recht van spreken. Iets van een hand die je voedt waar je niet in bijt? 

Het fanatisme waarmee D66 zich als partij voor een opgelegde herindeling inzet doet mij afvragen of ze zich nog wel Democraten mogen noemen. Terwijl ze toch sterk richting Oligarchie neigen. Regenten partij die vind dat men over het volk dient te heersen, want zeg nou zelf, aan het gewone volk kan men regeren toch niet overlaten. Nee, het volk dient bestuurd en democratie is daarvoor het mandaat!

En het geld druppelt vanzelf van hen die alles hebben naar zij die niets hebben hoor, meneer Pechthold… Ja, ja… Het zal, de tastbare werkelijkheid in de wereld van alledag stelt het iets anders!

Centraliseren om gevolgen decentralisatie aan te kunnen

Herindelen is schaalvergroting, in het multinationale bedrijfsleven is men daar dol op. Minder arbeidskosten, hogere arbeidsproductiviteit en minder kosten per eenheid product. Dus meer nettowinst, hogere bonus, hogere aandeelkoersen en een hoger rendement op investeringen. Vanuit die beleving is alles geoorloofd, toch?

Mogen in Nederland geen minderjarigen na 18:00 uur werken? Dan dreigen met vertrek van productielijn naar een land waar dit wel toegestaan is. Goed, het is voor elkaar, kinderen mogen vakken vullen vanaf 12 jaar en vanaf 16 jaar mogen ze ‘s avonds en in het weekeinde werken. En onder het mom van concurrentie noodzaak en handhaving van de positie op de internationale markt is steeds meer mogelijk.

Maar goed, dat is denken op VNO-NCW niveau, los van of men het menselijk aanvaardbaar vind of niet. Als het aan hen lag waren er geen moralen, ethische verantwoording om tegen af leggen, maar gaat het alleen om de zogenaamde ‘vrije’ markt. Een erg eenzijdige beleving, dat moge duidelijk zijn. En die groep medemensen onbegrensd invloedrijke toegang bieden tot de overheid is vragen om een dictatuur.

Want dat zijn ze gewend, zo werkt de hiërarchie binnen het groot kapitaal vermogende wereld van multinationals. Democratie vinden ze maar een gedoe en des te meer verschillende kleine gemeentes, des te lastiger is het om hun ding snel en pijnloos ( voor hun zelf ) gedaan te krijgen. Dus zijn zij voorstander van grootschalige herindelingen. 

Vanuit de logica beschouwd is hun bemoeienis met dat hele gedoe puur prediken voor eigen parochie. Des te meer reden om hen buiten de deur te zetten. Ze gaan maar gewoon naar de stembus, net als de rest van de medelanders!

Dan tot slot het meest steekhoudende argument TEGEN iedere herindeling, juist naar aanleiding van de decentralisatie vanuit de landelijke overheid.

Immers, het voornaamste argument om richting schaalverkleining te gaan door de regering is efficiëntie! Juist door op kleinere schaal bepaalde taken uit te voeren kan er beter en op maat gewerkt worden, diensten verleend en dat is voordeliger! Dus hoeft er minder geld uitgetrokken te worden. ( Hier speel ik advocaat van het kwaad, want dit is natuurlijk de hoofdreden, minder geld besteden… )

Dus de landelijke overheid breekt iets groots in kleinere hapklare stukken, omdat dit beter te verhapstukken is. En wat zet de Provincie Groningen, bij monde van Gedeputeerde Wilpstra [D66] daar tegenover…?

Juist het absolute tegenovergestelde als wat door de landelijke overheid wordt gepropagandeerd. Sterker nog, waar de landelijke politieke partijen, inclusief Minister President Rutte, het over eens waren, is dat er geen sprake mag zijn van een opgelegde herindeling! Samenwerking prima, maar een grootschalige herindeling forceren is uit den boze!

Het getuigd volgens mij van bestuurlijke waanzin hoe deze hele herindeling kermis in gang is gezet en wordt gehouden. Alsof men koste wat het kost die grootschalige herindeling er door zal en moet drukken. En het VNO-NCW die hard mee schreeuwt, omdat het beter te besturen is… Ja, dat kennen we nou al wel!

Als het landelijke decentralisatie (schaalverkleining) beleid aan intentie juist zou zijn. Wat deugd er dan juist niet?

Het is dan toch op zijn minst uiterst dubieus te noemen als de Provincie Groningen, bij monde van Gedeputeerde Wilpstra [D66], koste wat het kost een grootschalige herindeling er door wil drukken.

Centralisatie als oplossing voor de gevolgen van de landelijke decentralisatie? Schaalvergroting op Provinciaal niveau, na schaalverkleining op Landelijk niveau.

De regering stelt dat er op kleinere schaal beter gewerkt kan worden, beter aangepast op de vraag. En op dat beleid kracht bij te zetten dwingt de Provincie Groningen juist om hun schaal gigantisch te vergroten…! Dan vraag ik mij oprecht af of het Provinciaal Bestuur van Groningen niet heel snel vervangen moet worden, vanwege gebleken incompetentie.

De logica is totaal zoek. Juist schaalvergroting leidt tot grote ‘fabriek’ toestanden. Waarbij wij tot nummers op een computerscherm worden. Dat is vast voor een bepaalde groep beter hanteerbaar. Zolang wij maar blijven consumeren. Het liefst meer, meer en meer…

Maar waar het om gaat is onze vrijheid, die voortkomt vanuit gelijkwaardigheid als basis. En een verdere schaalvergroting, herindeling, al dan niet opgelegd, zal leiden tot meer besturen over ons leven als mens. Het gaat ten koste van onze vrijheid, uiteindelijk.

Daarom, vanwege de anti-logica van het falende Provincie bestuur en de bedreiging van onze democratie en onze individuele vrijheid, nogmaals: Herindeling? NEE! Oldambt blijft Oldambt! ( En daar mag iedere betrokken gemeente hun naam voor invoeren. )

En mochten de provinciale regenten onder leiding van D66 man Bote Wilpstra toch een groteske herindeling op gaan leggen, bedenk dan dat u op woensdag 18 maart 2015 een nieuw Provinciaal bestuur en indirecte een nieuwe Eerste Kamer mag gaan kiezen.

Als uw stempotlood het wil, staat de herindeling alsnog na 2015 stil!